Czy można wystąpić z wnioskiem o 40 zł za zakwaterowanie, jeżeli uchodźca opuścił miejsce pobytu w lipcu, a we wrześniu do niego powrócił?

Maksymalny okres zakwaterowania cudzoziemca (120 dni), na który to okres przysługuje rekompensata 40 zł za dzień minął 25 czerwca 2022. 

Dzięki zmianom w rozporządzeniu określającemu wysokość i zasady tych świadczeń, gminy otrzymały jednak prawo do przedłużenia świadczeń w przypadku pewnych kategorii osób o szczególnych potrzebach. 

Kategorie wymienione w rozporządzeniu to przede wszystkim obywatele Ukrainy, którzy:

– posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

– ukończyli 60 rok życia (kobiety) lub 65 rok życia (mężczyźni); 

– samotnie sprawują na terytorium Polski opiekę nad trojgiem i więcej dzieci; 

– kobiety w ciąży lub osoby wychowujące dziecko do 12 miesiąca życia;

– małoletni bez opieki.

W przypadku gdy osoba ta należy do którejś z wymienionych kategorii należy niezwłocznie zwrócić się z wnioskiem do gminy.

W związku ze zmianami specustawy podpisanymi dnia 25.01.2023 jesteśmy w trakcie AKTUALIZOWANIA treści portalu. Niektóre treści mogą być nieaktualne.

У зв’язку зі змінами до спецзакону про біженців з України, підписаного 25.01.2023 ми перебуваємо в процесі ОНОВЛЕННЯ контенту нашого порталу, тому на даний момент. деяка інформація може бути неактуальною.

Due to the amendments to the special act signed on 25.01.2023 we are in the process of UPDATING the content of the portal. Some content may be out of date.