Czy muszę od razu składać wniosek o ochronę międzynarodową, jeśli chcę zostać w Polsce?

Nie musisz. Jeśli jesteś przyjechałeś do Polski od 24 lutego 2022 r. objęty jesteś ochroną czasową jeśli: – jesteś obywatelem Ukrainy – osobą posiadającą w Ukrainie status uchodźcy/ochronę międzynarodową – członkiem najbliższej rodziny, wyżej wymienionych osób. Ochroną czasową mogą zostać objęte również osoby, które posiadają w Ukrainie zezwolenie na pobyt stały i nie mogą bezpiecznie powrócić do swojego kraju. W zależności od tego czy wjechałeś do Polski legalnie oraz czy jesteś obywatelem Ukrainy czy państwa trzeciego Twoje uprawnienia oraz okres legalnego pobytu będą ustalane odmiennie- na podstawie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP lub ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Więcej informacji na ten temat: https://ukraina.interwencjaprawna.pl/ustawa-o-pomocy-obywatelom-ukrainy/

Jeśli jesteś obywatelem państwa trzeciego i nie należysz do powyższej kategorii osób, zobacz jakie masz możliwości legalizacji pobytu : https://ukraina.interwencjaprawna.pl/mozliwe-sciezki-dzialania-dla-obywateli-panstw-trzecich-innych-niz-ukraina-przebywajacych-w-polsce-na-15-dniowym-zezwoleniu/