Czy obywatel Ukrainy, który wjechał do Polski po 24.02.22 i ma paszport biometryczny może wyjechać na kilka dni do innego kraju UE i potem wrócić do Polski?

Od dnia 11 czerwca 2017r. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/850 z dnia 17 maja 2017 r. posiadacze paszportów biometrycznych wydanych przez władze Ukrainy, mogą przekraczać granicę zewnętrzną Unii Europejskiej bez wiz, gdy ich całkowity pobyt nie przekracza 90 dni w ciągu każdego 180 – dniowego okresu.
W konsekwencji obywatele Ukrainy posiadający paszport biometryczny, jako osoby podróżujące bez wiz, zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) mają prawo do swobodnego przemieszczania się na terenie UE przez okres 90 dni po wjeździe na jej terytorium.