Czy obywatel Ukrainy, który wjechał do Polski po 24.02.22 i ma paszport biometryczny może wyjechać na kilka dni do innego kraju UE i potem wrócić do Polski?

Od dnia 11 czerwca 2017r. na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/850 z dnia 17 maja 2017 r. posiadacze paszportów biometrycznych wydanych przez władze Ukrainy, mogą przekraczać granicę zewnętrzną Unii Europejskiej bez wiz, gdy ich całkowity pobyt nie przekracza 90 dni w ciągu każdego 180 – dniowego okresu.

W konsekwencji obywatele Ukrainy posiadający paszport biometryczny, jako osoby podróżujące bez wiz, zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) mają prawo do swobodnego przemieszczania się na terenie UE przez okres 90 dni po wjeździe na jej terytorium.


Identyczne uprawnienie daje  pobytowy dokument elektroniczny diia.pl – na jego podstawie,  posiadając ważny dokument podróży, można przemieszczać się po obszarze Schengen w okresie do 90 dni przez każde kolejne 180 dni.