Czy osoba, która podczas wybuchu wojny przebywała poza Ukrainą może obecnie pracować w Polsce bez zezwolenia?

Osoby, które wjeżdżają do Polski w ruchu bezwizowym są w Polsce legalnie, a skoro są w Polsce legalnie to mają prawo pracy pod warunkiem, że pracodawca zawiadomi o tym fakcie urząd pracy w terminie 14 dni.

Wszyscy przebywający w Polsce legalnie obywatele Ukrainy uzyskali bowiem w ramach artykułu 22.1 specustawy prawo pracy bez zezwolenia niezależnie od tego skąd przyjechali.