Czy osoba która wjechała do Polski po 24 lutego i wystąpi teraz o wizę krajową ma nadal wszystkie uprawnienia ze specustawy?

Samo uzyskanie polskiej wizy krajowej i późniejsze wjazdy na terytorium RP na podstawie takiej wizy nie pozbawiają nabytych wcześniej uprawnień wynikających ze specustawy. Należy pamiętać, że uprawnień tych pozbawia obywatela Ukrainy wyjazd z terytorium RP na okres powyżej 1 miesiąca.