Czy osoba która wjechała do Polski po 24 lutego i wystąpi teraz o wizę krajową ma nadal wszystkie uprawnienia ze specustawy?

Samo uzyskanie polskiej wizy krajowej i późniejsze wjazdy na terytorium RP na podstawie takiej wizy nie pozbawiają nabytych wcześniej uprawnień wynikających ze specustawy. Należy pamiętać, że uprawnień tych pozbawia obywatela Ukrainy wyjazd z terytorium RP na okres powyżej 30 dni.

Jeśli jednak ponowny wjazd obywatela Ukrainy następuje po tym okresie z terytorium Ukrainy do Polski (choćby nie bezpośrednio) w związku z konfliktem zbrojnym, to uprawnienia wynikające ze specustawy można nabyć ponownie automatycznie.