Czy osoby które użyczyły dom rodzinie, w której tylko dzieci mają obywatelstwo Ukrainy, mogą ubiegać się o dofinansowanie 40zł na wszystkich czy tylko na dzieci, które są obywatelami Ukrainy?

Świadczenie wynoszące aktualnie 40 zł dziennie przysługuje w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, o którym mowa w specustawie, zatem nie dotyczy to obywateli innego kraju. Jednakże, jeśli osoby z innym obywatelstwem zostaną objęte ochroną czasową, Szef Urzędu ds. Cudzoziemców może zapewnić im (cudzoziemcom), na ich żądanie, także pomoc przez zakwaterowanie i wyżywienie albo pomoc w postaci świadczenia pieniężnego.