Czy po przyjeździe do Polski otrzymam pomoc medyczną?

Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie konieczne jest ustalenie czy dana osoba jest objęta ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy czy też ochroną czasową. W tym celu zobacz nasz poradnik Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy.

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy objętym ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy przysługuje Ci opieka zdrowotna na podobnych zasadach jak obywatelom RP. 

Jeśli nie jesteś objęty tą ustawą, ale obejmuje Cię ochrona czasowa wówczas również przysługuje Ci opieka zdrowotna jednak w bardziej ograniczonym zakresie. Za jej zapewnienie odpowiedzialny jest Szef Urzędu ds. Cudzoziemców. 

Jeśli nie jesteś objęty żadną z powyższych form regulacji np. jesteś obywatelem państwa trzeciego, a w Ukrainie posiadałeś jedynie pobyt czasowy wówczas nie przysługuje Ci darmowa opieka medyczna w Polsce. 

W nagłych wypadkach zaraz po przyjeździe możesz otrzymać podstawową opiekę medyczną w punkcie recepcyjnym dla uchodźców.