Czy po złożeniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej będę mieć zapewnione miejsce zamieszkania?

Tak, po złożeniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej możesz zamieszkać w jednym z kilkunastu ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej. Możliwe, że polski rząd będzie również organizował inne formy zakwaterowania dla osób uciekających z Ukrainy.

Należy bowiem wskazać, iż osoby ubiegające się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce mają zapewnioną pomoc socjalną i opiekę medyczną. Pomoc socjalna zapewniana jest poprzez zakwaterowanie w ośrodku dla cudzoziemców- jest to forma zapewniania obligatoryjnie tj. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców musi zapewnić tę formę pomocy (w ramach tej formy pomocy zapewnienie jest także wyżywienie, pomoc pieniężna na zakup odzieży etc.) , albo poprzez pomoc realizowaną w postaci świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( beneficjent otrzyma środki pieniężne za które obowiązany jest zapewnić sobie zakwaterowanie, wyżywienie etc.).