Czy potrzebuję pełnomocnictwa do samochodu w przypadku wyjazdu z Polski do Ukrainy samochodem zarejestrowanym na innego członka rodziny?

Planując wyjazd z Polski i wjazd na terytorium Ukrainy samochodem zarejestrowanym w Ukrainie, którego nie jest się właścicielem, a właściciel przebywa w Polsce, wskazane jest posiadanie pisemnego upoważnienia od właściciela auta dla kierowcy, do przekraczania granicy polsko-ukraińskiej, najlepiej w obu kierunkach i w dłuższym okresie, by zapewnić sobie możliwość także ponownego wjazdu do Polski autem. Wskazane jest, by tego typu upoważnienie zostało sporządzone zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim. W miarę możliwości dobrze jest posiadać upoważnienie z podpisem właściciela potwierdzonym notarialnie. To w praktyce najbardziej pewna forma dokumentu, którą urzędnikom, celnikom lub strażnikom granicznym trudno będzie podważyć. W zakresie możliwości wjazdu na terytorium Ukrainy samochodem zarejestrowanym w Ukrainie, którego nie jest się właścicielem, najlepiej dodatkowo skonsultować się z ukraińską strażą graniczną.