Czy przed udaniem się po numer PESEL trzeba tłumaczyć przysięgłe dowód ukraiński jeśli nie ma się innego dokumentu z transliteracją danych?

Nie ma takiego obowiązku. Przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa odsyłają do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego tylko w zakresie sposobu transliteracji. Innymi słowy odesłanie to nie dotyczy osoby która ma dokonać transliteracji, tylko zasad zapisu danych z języków nieposługujących się alfabetem łacińskim lub posługujących się innym systemem pisma. 

Zgodnie z tymi przepisami, transliteracji dokonuje się:

  • na podstawie dokumentów podróży lub ich kopii, 
  • w przypadku braku tych dokumentów zgodnie z regułami pisowni obowiązującymi w kraju, w którym został sporządzony tłumaczony dokument. 

Podstawa prawna:

art. 4 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z art. 14 ust 2. ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Należy jednak podkreślić, że w praktyce urzędy wymagają czasem tłumaczenia przysięgłego dokumentów tożsamości, które nie zawierają transliteracji danych.