Czy student z kraju trzeciego mieszkający w Ukrainie i posiadający wizę Ukraińską na okres pięciu lat jest objęty tymczasową ochroną wg projektu Komisji Europejskiej czy też nie?

Aby ochrona tymczasowa przewidziana w dyrektywie mogła być zastosowana dana osoba musi wykazać równocześnie dwie okoliczności. Po pierwsze, że na Ukrainie posiadała zezwolenie na pobyt stały. Po drugie, że nie może bezpiecznie wrócić do swojego kraju pochodzenia.