Czy Ukraińska studentka, która była w Polsce przed 24.02 na pobycie czasowym, które się ”skończyło” ale zostało automatycznie przedłużone COVID i teraz przez wojnę, może przemieszczać się do UE a potem znowu do Polski?

Nie ma takiej możliwości. Stanowisko organu Straży Granicznej w tym zakresie jest dość jednoznaczne. Taka osoba ma prawo pobytu w Polsce, a nie w innych krajach Schengen. Prawo to wynika z ustawy covidowej oraz szczególnych rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa. Rozwiązania te mają jednak charakter krajowy. Przekroczenie granicy w tej sytuacji może powodować narażenie na zarzut naruszenia art. 302 ust. 1 pkt. 10 ustawy o cudzoziemcach, co skutkować będzie wydaniem decyzji o zobowiązaniu do powrotu.