Czy wniosek o przyjęcie do szkoły muszą podpisać oboje rodzice dziecka z Ukrainy?

W sytuacji braku kontaktu z drugim z rodziców (np. z ojcem, który walczy na froncie, czy w ogóle z którymkolwiek z rodziców, jeżeli opiekę faktyczną sprawują np. dziadkowie, czy też partner tej samej płci, z którym dziecko przebywa w Polsce) dyrektor szkoły nie może wymagać zgody drugiego rodzica czy w ogóle rodziców na przyjęcie dziecka do szkoły. Dyrektor szkoły nie może wymagać, żeby na wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podpisał się drugi rodzic (wystarczy, żeby na wniosku podpisała się osoba, która sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem).