Czy wymagana jest zielona karta dla samochodu?

Każdy samochód poruszający się w Polsce powinien mieć ważne w Polsce ubezpieczenie OC. Może to być Zielona Karta, którą co do zasady można kupić na granicy.

PZU zdecydował o sfinansowaniu za obywateli ukraińskich kosztów 30-dniowego OC komunikacyjnego dla ich samochodów. Polisy objęte akcją są dostępne u agentów na przejściach granicznych.