Czy wyrobienie numeru PESEL w Polsce niesie za sobą konsekwencje dla uciekających dalej np. do Wielkiej Brytanii? Czy może to uniemożliwić ubieganie się o pomoc w kraju docelowym?

Wyrobienie numeru PESEL jest prawem strony, a w przypadku obywateli Ukrainy umożliwia im skorzystanie ze specjalnych form pomocy dla nich przeznaczonej. W zadanym pytaniu mowa o numerze PESEL nadawanym w trybie art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przepisy tej ustawy mają charakter krajowy i nie mogą wpływać na ustawodawstwo innych państw- podkreślenia wymaga, że Wielka Brytania nie jest członkiem Unii Europejskiej. 

Prawo o charakterze krajowym jednego państwa nie może determinować przepisów państwa innego. 

W tym kontekście to nie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa będzie warunkować możliwość przyznania pomocy w innym państwie (tak członkowskim jak i spoza UE). W kontekście zadanego pytania pytający powinien zweryfikować przepisy państwa, do którego planuje się udać.