Do czego muszę być przygotowany(a) po złożeniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej?

Jeżeli po przekroczeniu granicy złożą w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową, prawo do pracy przysługuje dopiero po 6 miesiącach procedury lub po uzyskaniu pozytywnej decyzji w tej sprawie.

Musisz być przygotowany(a) na: 

1) wykonanie fotografii twarzy (obowiązkowe), 

2) pobranie odcisków palców (obowiązkowe dla osób powyżej 14 roku życia), 

3) wykonanie badania lekarskiego i zabiegów sanitarnych, 

4) szczegółowe sprawdzenie osoby (tylko w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa porządku), 

5) indywidualną rozmowę z funkcjonariuszem SG dotyczącą okoliczności opuszczenia kraju pochodzenia oraz informacji niezbędnych do ustalenia, które państwo będzie odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej tzn. czy posiadasz/ posiadałeś wizę lub kartę pobytu w jakimś kraju UE, czy zamieszkiwałeś/ ubiegałeś się o ochronę w jakimś kraju UE, czy masz członków rodziny w jakimś kraju UE. 

UWAGA! Bądź przygotowany(a) na to, że wszystkie powyższe czynności zajmują kilka godzin, czasem nawet cały dzień. 

Prośbę o ochronę możesz wyrazić w dowolnym języku, używając takich słów, jak „azyl”, „ochrona międzynarodowa”, „status uchodźcy” i – na tym etapie – tylko krótko dodając, że chodzi o zagrożenie dla Twojego bezpieczeństwa i życia w Twoim kraju ze względu na toczący się konflikt. Przyjęcie wniosku będzie to polegało na przeprowadzeniu wyżej wymienionych czynności, w tym na wypełnieniu przez SG obszernego, ok. 20 stronicowego formularza, w którym funkcjonariusz SG będzie notował Twoje odpowiedzi na zadawane przez siebie pytania. 

Pytania będą dotyczyły Twoich danych osobowych, rodzinnych, adresu zamieszkania, ostatniej pracy, odbywanych przez Ciebie podróży, itd. 

Najważniejszą częścią będą pytania dotyczące przyczyn, które zmusiły Cię do ubiegania się o ochronę międzynarodową oraz obaw i zagrożeń związanych z ewentualnym powrotem do Ukrainy. Tutaj padną też pytania o to, czy poddawano Cię przemocy psychicznej bądź fizycznej, w tym seksualnej. Jeśli oprócz generalnego zagrożenia w Ukrainie, w Twojej sytuacji występują indywidualne okoliczność dodatkowo zwiększające Twoje zagrożenie np. jesteś dziennikarzem, członkiem partii politycznej itp. Powiedz o tym! To bardzo ważne, by na wszystkie pytania odpowiedzieć zgodnie z prawdą i wyczerpująco. Jeśli jesteś w złym stanie psychicznym lub z innych powodów nie czujesz się w tym momencie na siłach, by opowiadać o szczegółach swojej historii, powiedz o tym funkcjonariuszowi i zasygnalizuj tylko najważniejsze rzeczy, dodając, że o wszystkich szczegółach opowiesz podczas wywiadu statusowego, który zostanie przeprowadzony z Tobą przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców za kilka tygodni/miesięcy. Dopilnuj, by zostało to zapisane. Jeśli funkcjonariusz poinformuje Cię o wyczerpaniu miejsca przeznaczonego w formularzu na opisanie przyczyn żywionych przez Ciebie obaw przed prześladowaniem – możesz poprosić o kartkę i długopis i odręcznie napisać dodatkowe wyjaśnienia. Zanim podpiszesz wypełniony przez SG formularz, upewnij się, że funkcjonariusz zapisał dokładnie to, co chciałe(a)ś powiedzieć. 

SG ma obowiązek komunikować się z Tobą podczas tej czynności w języku dla Ciebie zrozumiałym lub zapewnić obecność tłumacza. Protokół będzie zapisany po polsku, jednak powinien zostać Ci odczytany w języku dla Ciebie zrozumiałym, masz prawo domagać się tego. 

Wjeżdżając do Polski w celu ubiegania się o ochronę międzynarodową, nie musisz mieć wcześniej zorganizowanego adresu zamieszkania. Będziesz mieć prawo do mieszkania w ośrodku dla uchodźców przez cały czas postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej. Obecnie w Polsce organizowane są liczne miejsca pobytu dla osób przyjeżdżających z Ukrainy także poza ośrodkami dla uchodźców. 

Po złożeniu wniosku w ciągu 2 dni musisz udać się do wskazanego ośrodka recepcyjnego prowadzonego przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, żeby zarejestrować się do systemu pomocy socjalnej i medycznej. Jeśli nie chcesz korzystać (lub nie od razu) z pomocy socjalnej Urzędu ds. Cudzoziemców, składając wniosek o ochronę, musisz podać SG adres, pod którym zamieszkasz. To bardzo ważne, bo Szef Urzędu ds. Cudzoziemców musi mieć adres, pod który będzie Ci wysyłał korespondencję w sprawie Twojego postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej.