Do kiedy można ubiegać się o wypłatę 40 zł dziennie na zakwaterowanie dla emerytów?

Zgodnie z specjalnymi regulacjami wprowadzonymi w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę podmiotom, które zapewniły na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane świadczenie pieniężne z tego tytułu, jednak nie dłużej niż za okres 120 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony. Zgodnie z wprowadzonymi przepisami wykonawczymi te szczególne przypadki obejmują między innymi obywateli Ukrainy, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) albo 65 lat (mężczyźni). Zatem okres wypłaty świadczenia co do zasady wynosi 120 dni, ale w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wieku podanym powyżej, okres ten może zostać przedłużony.

Należy zaznaczyć, że wszelkie wnioski odnośnie przyznania powyższego świadczenia, jak też przedłużenia okresu jego wypłaty powinny składać podmioty, które zapewniły obywatelom Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie.

W związku ze zmianami specustawy podpisanymi dnia 25.01.2023 jesteśmy w trakcie AKTUALIZOWANIA treści portalu. Niektóre treści mogą być nieaktualne.

У зв’язку зі змінами до спецзакону про біженців з України, підписаного 25.01.2023 ми перебуваємо в процесі ОНОВЛЕННЯ контенту нашого порталу, тому на даний момент. деяка інформація може бути неактуальною.

Due to the amendments to the special act signed on 25.01.2023 we are in the process of UPDATING the content of the portal. Some content may be out of date.