Dodatkowe informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością w legalizacji pobytu

Nie ma specjalnych, odrębnych przepisów dla niepełnosprawnych uchodźców z Ukrainy dotyczących ich legalizacji pobytu w Polsce. W ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tzw. specustawa) wskazano na pewne ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami, np. przy uzyskaniu numeru PESEL (jeżeli osoba ze względu na niepełnosprawność nie jest w stanie osobiście złożyć wniosku lub odcisków palców w siedzibie urzędu, zapewnia się możliwość zrobienia tego w miejscu pobytu tej osoby) – art. 4 ust. 2 i ust. 8 specustawy. Ponadto, pomoc socjalna, która przysługuje tylko osobom z niepełnosprawnością dotyczy np. specjalistycznego transportu w szczególności do lub pomiędzy miejscem zakwaterowania czy też wyżywienia (art. 12 ust. 1 pkt 4).

Dodatkowe płatności gotówkowe dla osób z niepełnosprawnościami na terytorium Polski

Radzimy zapoznać się z działaniami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), który zapewnia wsparcie finansowe osobom z niepełnosprawnością z Ukrainy (wersja ukraińskojęzyczna pod wersją polską):

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/komunikaty/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne/

Warunki zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnością

W stosunku do osób z niepełnosprawnościami stosuje się ogólne przepisy. Dodać należy, że pracodawca zatrudniając osobę z niepełnosprawnością może ubiegać się o dofinansowanie z PFRON.