Gdzie powinienem iść i jaki dokumenty otrzymać jeśli nie jest objęty ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy, ale przysługuje mi ochrona czasowa?

Kategorie osób, które objęte zostały ochroną czasową opisane są tutaj: https://ukraina.interwencjaprawna.pl/co-dokladnie-mowi-nowa-decyzja-wykonawcza-wprowadzajaca-ochrone-czasowa/

Osoba, która chce skorzystać z ochrony czasowej powinna złożyć do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (ul. Taborowa 33, Warszawa) wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego korzystanie z ochrony czasowej. 

Osobie korzystającej z ochrony czasowej, której zostało wydane zaświadczenie, Szef Urzędu zapewnia, na jej żądanie, opiekę medyczną oraz przyznaje pomoc przez zakwaterowanie i wyżywienie albo pomoc w postaci świadczenia pieniężnego. 

Pomoc realizowana poprzez zakwaterowanie i wyżywienie obejmuje: 

1)  stałą pomoc pieniężną na zakup środków czystości i higieny osobistej albo środki 

czystości i higieny osobistej; 

2)  pomoc w formie nauki języka polskiego i podstawowych materiałów  niezbędnych do nauki tego języka; 

3)  pomoce dydaktyczne dla dzieci korzystających z nauki i opieki w publicznych  placówkach, szkołach podstawowych lub szkołach ponadpodstawowych; 

4)  finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego: 

a)  w celu leczenia lub poddania się szczepieniom ochronnym, 

b)  w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

Wyżywienie, z którego korzysta małoletnie dziecko, powinno być́ dostosowane do jego wieku.

W zamian za wyżywienie dziecka do ukończenia przez nie 6 lat lub ucznia  szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej przysługuje ekwiwalent pieniężny. 

Pomoc realizowana poprzez zakwaterowanie i wyżywienie obejmuje: 

1)  stałą pomoc pieniężną na zakup środków czystości i higieny osobistej albo środki 

czystości i higieny osobistej; 

2)  pomoc w formie nauki języka polskiego i podstawowych materiałów  niezbędnych do nauki tego języka; 

3)  pomoce dydaktyczne dla dzieci korzystających z nauki i opieki w publicznych  placówkach, szkołach podstawowych lub szkołach ponadpodstawowych; 

4)  finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego: 

a)  w celu leczenia lub poddania się szczepieniom ochronnym, 

b)  w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

Wyżywienie, z którego korzysta małoletnie dziecko, powinno być́ dostosowane do jego wieku.

W zamian za wyżywienie dziecka do ukończenia przez nie 6 lat lub ucznia  szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej przysługuje ekwiwalent pieniężny. 

 W celu skorzystania z pomocy określonej w tym artykule należy się także zwrócić z wnioskiem do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. 

W załączeniu wzory obu wniosków do wypełnienia i złożenia w urzędzie.