Informacja w sprawie dokumentów niezbędnych do przekraczania granicy przez ukraińskich mężczyzn.

Kwestię możliwości wyjazdu poza granice Ukrainy niektórych kategorii mężczyzn – obywateli Ukrainy w wieku 18-60 lat – podczas stanu wojennego reguluje prawo ukraińskie i leży ono w gestii ukraińskich organów władzy. Niedawno została ona wyjaśniona przez nie w przejrzysty sposób.

Ministerstwo Obrony Ukrainy razem z Państwową Służbą Straży Granicznej Ukrainy oraz Ministerstwem Polityki Społecznej Ukrainy stworzyły publikację z listą dokumentów, które są podstawą do przekroczenia granicy Ukrainy przez mężczyzn – obywateli w wieku poborowym, którzy towarzyszą dzieciom oraz innym osobom. 

Dostępna jest w języku ukraińskim i można w niej sprawdzić, jakie konkretnie dokumenty będą wymagane w zależności od konkretnej sytuacji: