Informacja w sprawie dokumentów niezbędnych do przekraczania granicy przez ukraińskich  studentów

Podajemy podstawowe informacje w tym zakresie, jednak zwracamy uwagę, że praktyka po stronie Ukrainy może się zmieniać i różnić od obecnego stanu prawnego. 

Z dostępnych informacji wynika, że studenci studiów dziennych nie podlegają mobilizacji i mogą wyjechać z Ukrainy (ustawa).  

Lista dokumentów przy przekroczeniu granicy (do weryfikacji w Ukrainie):

– legitymacja studencka lub wiza studencka;

– przetłumaczone i poświadczone notarialnie w Ukrainie dokumenty o przyjęciu na studia na uczelni zagranicznej;

– wojskowe dokumenty rejestracyjne z wpisem o przyznaniu odroczenia od mobilizacji,

– zaświadczenie wydane przez terenowy ośrodek poboru na wyjazd za granicę dla osób studiujących za granicą w ramach stacjonarnych lub dualnych form kształcenia. Pozostałe kategorię osób zwolnionych z obowiązku mobilizacyjnego wymienione są w art. 23 ukraińskiej ustawy .