Informacja w sprawie dokumentów niezbędnych do przekraczania granicy przez ukraińskich  studentów

Podajemy podstawowe informacje w tym zakresie, jednak zwracamy uwagę, że praktyka po stronie Ukrainy może się zmieniać i różnić od obecnego stanu prawnego. 

Z dostępnych informacji wynika, że studenci studiów dziennych nie podlegają mobilizacji i mogą wyjechać z Ukrainy (ustawa).  

Lista dokumentów przy przekroczeniu granicy (do weryfikacji w Ukrainie):

– legitymacja studencka lub wiza studencka;

– przetłumaczone i poświadczone notarialnie w Ukrainie dokumenty o przyjęciu na studia na uczelni zagranicznej;

– wojskowe dokumenty rejestracyjne z wpisem o przyznaniu odroczenia od mobilizacji,

– zaświadczenie wydane przez terenowy ośrodek poboru na wyjazd za granicę dla osób studiujących za granicą w ramach stacjonarnych lub dualnych form kształcenia. Pozostałe kategorię osób zwolnionych z obowiązku mobilizacyjnego wymienione są w art. 23 ukraińskiej ustawy .

W związku ze zmianami specustawy podpisanymi dnia 25.01.2023 jesteśmy w trakcie AKTUALIZOWANIA treści portalu. Niektóre treści mogą być nieaktualne.

У зв’язку зі змінами до спецзакону про біженців з України, підписаного 25.01.2023 ми перебуваємо в процесі ОНОВЛЕННЯ контенту нашого порталу, тому на даний момент. деяка інформація може бути неактуальною.

Due to the amendments to the special act signed on 25.01.2023 we are in the process of UPDATING the content of the portal. Some content may be out of date.