Jak i gdzie powinienem złożyć wniosek o zrzeczenie się statusu UKR?

W przypadku opuszczenia terytorium Polski przez obywatela Ukrainy, który w Polsce uzyskał PESEL UKR, na okres powyżej 1 miesiąca, pozbawiany on jest tego statusu.
Aby poinformować o takim wyjeździe urząd gminy należy złożyć stosowne oświadczenie na urzędowym formularzu (wzór formularza).
W przypadku pobytu poza granicami Polski można to zrobić za pośrednictwem pełnomocnika.
Złożenie tego oświadczenia będzie skutkowało pozbawieniem uprawnień przyznanych w Polsce.

W związku ze zmianami specustawy podpisanymi dnia 25.01.2023 jesteśmy w trakcie AKTUALIZOWANIA treści portalu. Niektóre treści mogą być nieaktualne.

У зв’язку зі змінами до спецзакону про біженців з України, підписаного 25.01.2023 ми перебуваємо в процесі ОНОВЛЕННЯ контенту нашого порталу, тому на даний момент. деяка інформація може бути неактуальною.

Due to the amendments to the special act signed on 25.01.2023 we are in the process of UPDATING the content of the portal. Some content may be out of date.