Jak mogę wjechać do Polski?

Polskie służby graniczne wpuszczają do Polski wszystkie osoby uciekające z terytorium Ukrainy posiadające jakikolwiek dokument tożsamości, paszport zagraniczny, paszport wewnętrzny, prawo jazdy, świadectwo urodzenia (dziecko). Jeżeli nie posiadasz żadnego dokumentu, również zostaniesz wpuszczony(a), ale zajmie to o wiele więcej czasu (konieczność weryfikacji twojej tożsamości). 

Wjazd do Polski jest możliwy na podstawie:

  • ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego;
  • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
  • wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
  • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
  • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym (niezależnie od spełnienia innych wymogów wjazdowych);
  • na podstawie zezwolenia Komendanta Placówki Straży Granicznej – od momentu wjazdu Twój legalny pobyt na tej podstawie potrwa:

a) 18 miesięcy, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy lub jego małżonkiem,

b) 15 dni, w pozostałych przypadkach.

Jeśli jesteś osobą objętą ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy i/lub ochroną czasową  [zob. https://ukraina.interwencjaprawna.pl/ustawa-o-pomocy-obywatelom-ukrainy/, https://ukraina.interwencjaprawna.pl/co-dokladnie-mowi-nowa-decyzja-wykonawcza-wprowadzajaca-ochrone-czasowa/] nie musisz składać wniosku o ochronę międzynarodową lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu dalszej legalizacji pobytu. 

Jeśli jesteś obywatelem państwa trzeciego i nie obejmuje Cię ochrona czasowa zobacz jakie masz dalsze możliwości legalizacji pobytu: https://ukraina.interwencjaprawna.pl/mozliwe-sciezki-dzialania-dla-obywateli-panstw-trzecich-innych-niz-ukraina-przebywajacych-w-polsce-na-15-dniowym-zezwoleniu/

Podstawa prawna (27.01.2023):

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzająca istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkująca wprowadzeniem tymczasowej ochrony.