Jak mogę zapisać dziecko do szkoły/przedszkola jeśli nie ma aktu urodzenia?

Brak aktu urodzenia dziecka nie może być w żadnej mierze podstawą odmowy jego przyjęcia do szkoły w Polsce. Obowiązek szkolny obejmuje wszystkie przebywające na terytorium RP dzieci w wieku od 7 do 18 roku życia (zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe i art. 28 ust. 1 lit. a Konwencji o prawach dziecka), niezależnie zresztą od ich obywatelstwa czy legalności pobytu. Dziecko ma nie tylko prawo, ale i obowiązek nauki. Szkoła czy przedszkole ma obowiązek dziecko przyjąć, a rozwiązanie kwestii formalnych – dotyczących wymaganych dokumentów rekrutacyjnych – to problem, który musi rozwiązać sama szkoła czy przedszkole. 

W razie odmowy przyjęcia dziecka przeczytaj: https://ukraina.interwencjaprawna.pl/co-robic-jezeli-szkola-nie-chce-przyjac-dziecka-do-szkoly/