Jak mogę złożyć wniosek o ochronę międzynarodową?

W trakcie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podczas kontroli granicznej (podczas kontroli dokumentów należy poinformować funkcjonariusza Straży Granicznej o chęci wystąpienia z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej)- w obecnej sytuacji, ze względu na wzmożony ruch na przejściach granicznych, przyjęcie wniosku w chwili przekroczenia granicy może nie być możliwe. W takiej sytuacji powinieneś/aś otrzymać potwierdzenie przyjęcia od takiej deklaracji i informacje o dacie i miejscu przyjęcia wniosku.

Podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (należy zgłosić się do dowolnego oddziału lub placówki Straży Granicznej i poinformować funkcjonariusza Straży Granicznej o chęci wystąpienia z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej). Zanim jednak zdecydujesz się złożyć wniosek o ochronę zapoznaj się z odpowiedzią na pytanie „Czy muszę od razu składać wniosek o ochronę międzynarodową/pobyt czasowy, jeśli chcę zostać w Polsce?

Więcej: https://www.unhcr.org/pl/wp-content/uploads/sites/22/2021/03/Informator-dla-cudz.-ub.-sie-o-ochr.-miedzyn.-2020.pdf, https://www.gov.pl/web/udsc/uchodzcy