Jak można przedłużyć termin ważności ukraińskiego prawa jazdy?

To pytanie do ambasady ukraińskiej, czy takie dokumenty będą przedłużane.

Po Polsce obywatele Ukrainy mogą jeździć legitymując się ukraińskim prawem jazdy. Gwarantuje to Konwencja Wiedeńska o ruchu drogowym. Dotyczy to wszystkich osób, które wjeżdżają na teren Polski na krótki pobyt, związany np. z celem turystycznym, wizytą rodzinną, zakupami itd. Sytuacja zmienia się, gdy obywatel Ukrainy zamelduje się w Polsce na pobyt stały lub czasowy. W tym przypadku należy wymienić prawo jazdy w ciągu 6 miesięcy od przekroczenia polskiej granicy. W tym celu należy udać się do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania – np do urzędu miasta lub dzielnicy. Tam składamy wniosek o wymianę prawa jazdy zgodnie ze wzorem otrzymanym w urzędzie.