Jak najlepiej zgłosić przemoc domową wobec ukraińskiej mamy dwójki dzieci przez Polską kobietę która zabrała ich pod swój dach?

Pod pojęciem przemocy domowej kryje się szereg działań, na które składa się m.in. przemoc fizyczna, seksualna, psychiczna, czy ekonomiczna. Dotyczy najczęściej osób dla siebie najbliższych, członków rodzin, zwykle wspólnie zamieszkujących. Według niektórych definicji przemocą domową mogą być także zachowania pomiędzy osobami wspólnie zamieszkującymi, które nie są rodziną.

Jeśli wskazana w pytaniu przemoc domowa może zostać zakwalifikowana jako przestępstwo, np. w postaci naruszenia nietykalności cielesnej, w szczególności gdy pokrzywdzonym grozi utrata zdrowia lub życia, oczywistym jest, że należy podjąć szybkie kroki, przede wszystkim polegające na powiadomieniu o takich zdarzeniach policji (nr 112 lub 997).

Istnieje jednak szereg działań, które trudno jednoznacznie uznać za działanie przestępcze, a jednak mogą być kwalifikowane jako przemoc domowa i wymagać subtelniejszej reakcji i pomocy. Zrozumiałym jest także, że obywatele Ukrainy mogą obawiać się utraty dachu nad głową w sytuacji, w której zgłoszą, że stały się ofiarami osób, które pierwotnie deklarowały im pomoc.

Informacji i wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie udziela Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” pod numerem telefonu 800 120 002. Konsultanci „Niebieskiej Linii” podpowiedzą, jak pomóc ofierze przemocy w rodzinie oraz wskażą miejsca i formy pomocy w najbliższej okolicy. Ofiary przemocy mogą uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną, a także informacje o możliwościach uzyskania pomocy. Co do zasady wsparcie to dotyczy osób doświadczających przemocy domowej ze strony członków rodzin, jednak doświadczeni konsultanci będą w stanie wskazać dostępne formy pomocy, lub samodzielnie jej udzielić także tym osobom, które nie są z agresorami w żaden sposób spokrewnione.

„Niebieska Linia” prowadzona jest w języku polskim i migowym, ale dostępny jest także dyżur w języku rosyjskim (na dzień 11 marca 2022 roku nie jest dostępne wsparcie w języku ukraińskim) we wtorki w godz. 18-22.