Jak  obywatelka(-tel) UA może pobierać w Polsce, przyznane w Ukrainie, alimenty na dziecko?

Jeżeli zobowiązany(-na) do płacenia alimentów przebywa w Ukrainie brak jest realnej możliwości przeprowadzenia egzekucji świadczenia tj. zmuszenia zobowiązanego do płacenia alimentów. 

Ponadto specustawa  nie daje obywatelom Ukrainy uprawnienia do korzystania ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Osoby takie mogą korzystać z zasiłków z ustawy o świadczeniach rodzinnych przeznaczonych dla osób samotnie wychowujących dzieci. 

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w toku postępowania zasiłkowego należy wystąpić do Sadu Okręgowego o uznanie wyroku ukraińskiego w oparciu o konwencję z dnia 23 listopada 2007 r. o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny oraz umów dwustronnych. Po uzyskaniu takiego uznania, strona dysponować będzie tytułem wykonawczym, który jest niezbędny do pozyskania zasiłku na dziecko