Jak obywatelka UA która uciekła do Polski może uzyskać rozwód z mężem, który nadal jest w UA?

W opisanej sytuacji zastosowanie znajdować będą akty prawa międzynarodowego. Polskę wiąże z Ukrainą umowa o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych karnych z dnia 24 maja 1993 r. Zgodnie z art. 26 wskazanego aktu prawnego Rozwód podlega prawu tej Umawiającej się Strony, której obywatelami są małżonkowie w chwili wszczęcia postępowania. W sprawach o rozwód właściwy jest organ tej Umawiającej się Strony, której obywatelami są małżonkowie w chwili wszczęcia postępowania. 

W  przypadku rozwodu między obywatelami Ukrainy, mimo tego, iż jedno  małżonków mieszka w Polsce – sąd polski nie będzie właściwy do orzeczenia rozwodu. 

Obywatele Ukrainy będą mogli się rozwieść tylko na terytorium  Ukrainy i zgodnie z przepisami Ukraińskimi. 

Dokumenty rozwodowe  można złożyć zdalnie za pośrednictwem poczty  i wszelkie komunikację z sądem prowadzić zdalnie. Można też w ten sposób zatrudnić adwokata w Ukrainie.

Długość postępowania będzie zależeć między innymi od tego czy jest zgoda obojga małżonków, czy uregulowane są kwestie majątkowe, czy są małoletnie (do 3 lat) dzieci itp.