Jak przekroczy granicę moje dziecko bez opiekuna?

Jeśli chcesz wysłać do Polski swoje niepełnoletnie dzieci pod opieką kogoś z rodziny lub osoby znajomej to (jeśli masz taką możliwość) powinieneś sporządzić notarialne upoważnienie dla tej osoby, do opieki nad Twoimi dziećmi i przekroczenia przez nie granicy. Jeśli nie masz możliwości sporządzenia notarialnego upoważnienia pomocna może być chociażby pisemna zgoda. 

Ważne, aby Twoje dzieci posiadały jakikolwiek dokument tożsamości – paszport, akt urodzenia. Zarówno polska jak i ukraińska strona zobowiązane są do podjęcia wszelkich kroków w celu zapobieżenia handlu dziećmi. Dlatego w takich sytuacjach procedura przekraczania granicy może trwać dłużej, a decyzje będą podejmowane przez władze indywidualnie.

Jeśli jesteś rodzicem zamieszkującym w Polsce i chcesz, aby Twoje małoletnie dziecko przekroczyło granicę bez opiekuna, powinieneś przede wszystkim udać się na przejście graniczne, gdzie granicę będzie przekraczać Twoje dziecko. W praktyce bardzo pomocne może okazać się przygotowanie notarialnej zgody na przekroczenie granicy przez Twoje dziecko i przekazanie jej do placówki, gdzie będą podejmowane czynności odprawy granicznej.

Po przyjeździe do Polski, w stosunku do małoletniego obywatela Ukrainy przebywającego w Polsce bez opieki osoby dorosłej odpowiedzialnej z niego zgodnie z polskim prawem powinna zostać wszczęta procedura przed sądem opiekuńczym w celu ustanowienia dla niego opiekuna tymczasowego.