Jak uzyskać numer PESEL?

Nadawanie numeru PESEL na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa [dalej zwana ustawą o pomocy].

Zgodnie z ustawą o pomocy, uchodźcy z Ukrainy mogą ubiegać się o przyznanie numeru PESEL na specjalnych zasadach.

Co to jest numer PESEL?

To składający się z 11 znaków numer pozwalający na jednoznaczną identyfikację konkretnej osoby. Innymi słowy, żaden numer PESEL nie powtarza się – zawsze jest przypisany konkretnej osobie.

Do czego się przydaje?

Numer PESEL przydaje się na przykład przy załatwianiu różnych spraw urzędowych, przy prowadzeniu firmy, korzystaniu z opieki medycznej, czy przy składaniu zeznań podatkowych.

W przypadku uchodźców z Ukrainy, posiadanie numeru PESEL jest konieczne aby podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak polscy obywatele. Na podstawie numeru PESEL otrzymasz dostęp do profilu zaufanego, który umożliwi Ci załatwianie różnych urzędowych spraw przez internet.

Nadanie numeru PESEL jest szczególnie ważne jeśli Twój wjazd do Polski nie został zarejestrowany przez Straż Graniczną podczas kontroli granicznej, ponieważ pozwoli na zarejestrowanie Twojego pobytu.

Jak uzyskać numer PESEL?

Wniosek złóż osobiście w dowolnym urzędzie gminy.

Wniosek za osobę małoletnią składa jej rodzic, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Przygotuj swój dokument który potwierdzi Twoją tożsamość. Przykładowe dokumenty, które potwierdzają tożsamość to (nawet unieważnione, jeśli umożliwiają ustalenie tożsamości): paszport, dowód osobisty, ale także karta Polaka, czy prawo jazdy. W przypadku dzieci dopuszcza się także akt urodzenia. W skrajnych przypadkach umożliwia się nadanie numeru PESEL na podstawie stosowanego oświadczenia wnioskodawcy.

Wniosek – możesz pobrać go i wypełnić w domu lub wypełnić w urzędzie. Uwaga- wniosek będze dostępny w języku ukraińskim i polskim.

Jeżeli Twój wjazd do Polski nie został zarejestrowany przez Straż Graniczną, masz 90 dni na złożenie wniosku o PESEL, ponieważ na jego podstawie zostaniesz zarejestrowany w rejestrze cudzoziemców.

Podczas składania wniosku zostaną od Ciebie pobrane odciski palców. Nie dotyczy to:

  • dzieci do lat 12.
  • osoby od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców;
  • osoby od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.