Jak wygląda przyjmowanie dzieci ukraińskich do szkół w trakcie roku szkolnego?

O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola lub szkoły decyduje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły, a w przypadku publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną także osoba kierująca tą inną formą wychowania przedszkolnego, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej, które są przyjmowane z urzędu”.

Jeżeli więc dziecko zamieszkuje w obwodzie danej publicznej szkoły podstawowej, to jego przyjęcie jest obowiązkiem, przy czym może być jedynie uzależnione od zgody organu prowadzącego, jeżeli wymaga zmian organizacyjnych powodujących dodatkowe skutki finansowe.