Jak wygląda sytuacja legalizacyjna osób, które w momencie wybuchu wojny przebywały poza Ukrainą i zamiast wracać do kraju ogarniętego wojną przyjechali do Polski? Skoro nie „uciekli z Ukrainy” to czy obejmuje ich jakaś ochrona?

Zgodnie z treścią ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, pobyt obywatela Ukrainy w Polsce uznaje się za legalny, jeśli obywatel Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybył legalnie do Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i deklaruje zamiar pozostania na terytorium RP. 

Z przepisów ustawy wprost wynika obowiązek przybycia z terytorium Ukrainy – bezpośrednio lub za pośrednictwem innych państw. Czytając jednak przepisy ustawy literalnie, należy uznać, iż legalny pobyt w Polsce nie będzie miał zastosowania wobec obywateli Ukrainy, którzy przejechali po 24 lutego 2022 r. do Polski, ale nie z terytorium Ukrainy (ani bezpośrednio ani pośrednio).