Jak wyrobić nr PESEL dla dziecka z Ukrainy?

O numer PESEL dla dziecka z Ukrainy może wystąpić jedna z wskazanych osób:

  • jedno z rodziców,
  • opiekun, kurator,
  • opiekun tymczasowy, lub
  • osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Osoba występująca o taki PESEL dla dziecka musi złożyć osobiście stosowny wniosek w gminie. Dziecko musi także stawić się osobiście w gminie, jeśli ukończyło 12 lat (będą od niego pobierane odciski palców).

Wniosek znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/attachment/62535813-7b57-4846-b4d1-7c8b644d63ff

Pamiętaj, że do wniosku należy dołączyć fotografię dziecka w odpowiednim formacie (35 x 45 mm). Możesz mieć ją ze sobą lub zrobić w urzędzie.

Jeśli masz jakieś dokumenty tożsamości dziecka, warto mieć je ze sobą w trakcie wizyty w urzędzie. Tożsamość dziecka będzie potwierdzana na podstawie: paszportu, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości, aktu urodzenia. Weź ze sobą te dokumenty nawet wtedy, jeśli utraciły już ważność.

Jeśli nie posiadasz i nie masz możliwości uzyskania żadnego z powyższych dokumentów będziesz musiał złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej w zakresie danych osobowych dziecka.

Pamiętaj, aby do urzędu zabrać także swój dokument tożsamości oraz, jeśli posiadasz, dokument potwierdzający, że masz prawo do reprezentacji dziecka (np. ustanowienie Cię opiekunem, akt urodzenia dziecka).