Jak zalegalizować pobyt dziecka bez opieki, które przybyło z Ukrainy?

Aby pobyt dziecka bez opieki z Ukrainy mógłby być uznany za legalny w Polsce muszą zostać spełnione następujące warunki.

Dziecko musi łącznie spełnić następujące warunki (wszystkie warunki muszą być spełnione):

  • być obywatelem Ukrainy,
  • przybyć do Polski z Ukrainy z powodu prowadzonych tam działań wojennych,
  • wjechać legalnie do Polski od dnia 24 lutego 2022 r.

Należy pamiętać, iż w mieniu dziecka należy wystąpić w terminie 30 od dnia przekroczenia granicy o nadanie numeru PESEL UKR. https://ukraina.interwencjaprawna.pl/jak-uzyskac-numer-pesel/Czas trwania legalnego pobytu wynosi 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Natomiast należy pamiętać, że dziecko, które przyjechało do Polski bez dorosłego opiekuna musi być reprezentowane przez opiekuna tymczasowego. Oznacza to, że jeśli wystąpi taka sytuacja, zawsze trzeba złożyć wniosek o ustanowienie opiekuna tymczasowego. https://ukraina.interwencjaprawna.pl/jak-zostac-opiekunem-tymczasowym-dziecka-z-ukrainy-bez-rodzicow/