Jak zapisać dziecko z Ukrainy do szkoły?

Do szkół zostaną przyjęte wszystkie dzieci w wieku obowiązku szkolnego, czyli 7-18 lat. Zapisać można je przez cały rok szkolny, a ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, będzie odbywało się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą. Ich ustalenie zadziała zarówno po przedłożeniu dokumentów wydanych przez ukraińskie szkoły, jak i na podstawie oświadczenia rodziców. Co istotne, nie trzeba ich tłumaczyć na język polski.  Aby zapisać dziecko do szkoły, wystarczy złożyć wniosek do dyrektora danej szkoły. „Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy przyjmuje z urzędu, inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, w miarę posiadania wolnych miejsc”.

Prawo dostępu do zajęć w szkołach (a właściwie: obowiązek szkolny) nie jest uzależnione od jakichkolwiek przesłanek związanych z legalizacją pobytu.