Jak zdobyć potwierdzenie wjazdu do Polski w przypadku braku stempla w paszporcie?

Obywatelki i obywatele Ukrainy, którzy wjechali bezpośrednio do Polski, począwszy od 24 lutego 2022 roku, a nie mają stempla w paszporcie lub innego dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą uzyskać zaświadczenie o dacie wjazdu na Dworcu Zachodnim i Centralnym w Warszawie. Zaświadczenie wydawane jest „w celu wydania biletu kolejowego” (mimo, że do tej pory nie jest znana podstawa prawna, na której opierałaby się decyzja o wydawaniu zaświadczeń), jednocześnie potwierdza jednak fakt przekroczenia granicy w konkretnym terminie – mający znaczenie prawne.

Zaświadczenia są wydawane w oficjalnych wojewódzkich punktach informacyjnych na Dworcu Zachodnim oraz Dworcu Centralnym.

UWAGA: na dworcach jest kilka punktów pomocowych dla uchodźców i uchodźczyń (prowadzonych przez wolontariuszy) zaświadczenia wydawane są wyłącznie w punkcie informacyjnym prowadzonym na zlecenie Wojewody Mazowieckiego.

Jak dotrzeć do punktu na Dworcu Zachodnim?

W hali dworca, przed schodami na górę – skręcić w prawo, następnie kierować się do końca korytarzem prosto i ponownie skręcić w prawo.

Jak dotrzeć do punktu na Dworcu Centralnym?

Punkt znajduje się w hali głównej dworca, po prawej stronie od zejścia na perony, obok bocznego wyjściu z dworca.

Brak stempla w paszporcie z datą wjazdu może powodować trudności z dostępem do świadczeń, bezpłatnych przejazdów lub innego wsparcia.