Jak złożyć wniosek o ochronę międzynarodową dla dziecka bez opiekuna prawnego?

Osoba małoletnia bez opieki w celu ubiegania się o ochronę międzynarodową powinna zgłosić się do placówki Straży Granicznej i zadeklarować zamiar złożenia takiego wniosku.
Straż Graniczna przeprowadzi w związku z tym następujące działania:

 1. sporządzi protokół z tej czynności,
 2. zarejestruje taką deklarację w specjalnym rejestrze,
 3. skieruje wniosek do sądu opiekuńczego o wyznaczenie kuratora do reprezentacji małoletniego w tym postępowaniu.
  Następnie sąd maksymalnie w ciągu 3 dni wyznaczy kuratora, który będzie reprezentował interes dziecka w tej procedurze.

Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej składa w imieniu małoletniego bez opieki kurator albo przedstawiciel organizacji międzynarodowej lub pozarządowej zajmującej się udzielaniem pomocy cudzoziemcom, w tym pomocy prawnej, jeżeli na podstawie indywidualnej oceny sytuacji małoletniego bez opieki organizacja ta uzna, że może on potrzebować takiej ochrony. Małoletni może zostać umieszczony w placówce opiekuńczej, jeśli nie ma w Polsce bliskich krewnych, którzy mogą otoczyć go opieką.

Szef Urzędu ds. Cudzoziemców (czyli organ, który prowadzi postępowanie o udzielenie ochrony międzynarodowej) niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o udzielenie małoletniemu bez opieki ochrony międzynarodowej podejmuje działania mające na celu odnalezienie jego krewnych, a w szczególności:

 1. informuje małoletniego bez opieki o możliwości poszukiwania jego krewnych za pośrednictwem międzynarodowych organizacji pozarządowych;
 2. udziela małoletniemu bez opieki pomocy w:
  a) nawiązaniu kontaktu z międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi,
  b) zainicjowaniu poszukiwań jego krewnych.