Jak złożyć wniosek o pobyt czasowy w imieniu małoletniego bez opieki?

Aktualizacja: 03.02.2023

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa podpisana w styczniu 2023 r. uchyliła przepis uprawniających ob. Ukrainy o do ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na okres 3 lat (uchylenie art. 38 ustawy). Aktualnie można przypuszczać, że do małoletnich zastosowanie znajdzie dodany ww. nowelizacją art. 42 a ustawy, zgodnie z którym możliwe będzie udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na okres roku.   

W imieniu dziecka wniosek będzie musiał podpisać jego opiekun prawny. Jeśli dziecko, które przyjechało z Ukrainy nie posiada w Polsce rodziców ani innych prawnych opiekunów, należy wystąpić o ustanowienie na jego rzecz opiekuna tymczasowego, który złoży wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w imieniu dziecka.

Opiekun tymczasowy reprezentuje dziecko przed sądami i organami, sprawuje opiekę nad dzieckiem oraz nad jego majątkiem (art. 25. ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). Więcej na temat opiekuna tymczasowego tutaj: https://ukraina.interwencjaprawna.pl/jak-zostac-opiekunem-tymczasowym-dziecka-z-ukrainy-bez-rodzicow/