Jak złożyć wniosek o pobyt czasowy w imieniu małoletniego bez opieki?

Aktualizacja: 03.02.2023

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa podpisana w styczniu 2023 r. uchyliła przepis uprawniających ob. Ukrainy o do ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na okres 3 lat (uchylenie art. 38 ustawy). Aktualnie można przypuszczać, że do małoletnich zastosowanie znajdzie dodany ww. nowelizacją art. 42 a ustawy, zgodnie z którym możliwe będzie udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na okres roku.   

W imieniu dziecka wniosek będzie musiał podpisać jego opiekun prawny. Jeśli dziecko, które przyjechało z Ukrainy nie posiada w Polsce rodziców ani innych prawnych opiekunów, należy wystąpić o ustanowienie na jego rzecz opiekuna tymczasowego, który złoży wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w imieniu dziecka.

Opiekun tymczasowy reprezentuje dziecko przed sądami i organami, sprawuje opiekę nad dzieckiem oraz nad jego majątkiem (art. 25. ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). Więcej na temat opiekuna tymczasowego tutaj: https://ukraina.interwencjaprawna.pl/jak-zostac-opiekunem-tymczasowym-dziecka-z-ukrainy-bez-rodzicow/ 

W związku ze zmianami specustawy podpisanymi dnia 25.01.2023 jesteśmy w trakcie AKTUALIZOWANIA treści portalu. Niektóre treści mogą być nieaktualne.

У зв’язку зі змінами до спецзакону про біженців з України, підписаного 25.01.2023 ми перебуваємо в процесі ОНОВЛЕННЯ контенту нашого порталу, тому на даний момент. деяка інформація може бути неактуальною.

Due to the amendments to the special act signed on 25.01.2023 we are in the process of UPDATING the content of the portal. Some content may be out of date.