Jak złożyć wniosek o pobyt czasowy?

Wniosek o pobyt czasowy należy złożyć u Wojewody właściwego ze względu na Twoje miejsce pobytu. Formularz wniosku wraz z objaśnieniem jak go uzupełnić znajdziesz tutaj: https://interwencjaprawna.pl/imig/wsparcie/zezwolenie-na-pobyt-czasowy/

Jeśli chcesz złożyć wniosek o pobyt czasowy w celu przedłużenia swojego pobytu, ale nie wiesz jeszcze czy w Polsce uda Ci się podjąć pracę czy zapisać na studia, jako cel pobytu zaznacz nr. 16 tzw. inne okoliczności i wpisz na przykład „ucieczka z Ukrainy w związku z wojną”. Jeśli Twój pobyt w Polsce może być uzasadniony innymi okolicznościami, wpisz to we wniosku. 

Do wniosku dołącz:

  1. Kopie paszportu;
  2. 4 fotografie;
  3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (340 zł);
  4. Kopie Twojego zezwolenia na pobyt w Ukrainie lub Ukraińskiej wizy.

Wniosek wraz z załącznikami wyślij listem poleconym za potwierdzeniem nadania za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

Ważne! Zachowaj kopie wysłanych dokumentów oraz potwierdzenie nadania z poczty. Te dokumenty potwierdzają, że złożyłeś wniosek i Twój pobyt, po uzupełnieniu braków formalnych wniosku, będzie wstecznie uznany za legalny do czasu otrzymania ostatecznej decyzji.  Pamiętaj, że jeśli wysłałeś wniosek pocztą, urząd wezwie Cię do swojej siedziby celem pobrania od Ciebie odcisków palców. Będziesz musiał stawić się w urzędzie w tym celu. W przeciwnym razie Twój wniosek nie będzie dalej rozpatrywany, a Twój pobyt stanie się nielegalny. 

Ważne również, abyś we wniosku wskazał adres, pod którym będziesz mógł odebrać pocztę. Jeżeli zmieniasz adres zamieszkania, KONIECZNIE zawiadom o tym w formie pisemnej urząd, do którego złożyłeś wniosek.

Pamiętaj! Powyższe warunki stanowią minimum, nie są one wystarczające, aby otrzymać pozytywną decyzję. To rozwiązanie pozwoli Ci jedynie zyskać na czasie. Docelowo, aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy powinieneś/aś znaleźć w Polsce pracę lub zapisać się na studia, i dostarczyć wymagane dokumenty. 

Więcej o poszczególnych rodzajach zezwoleń na pobyt i wymaganiach, znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zezwolenia-na-pobyt2