Jakie są możliwości wyjazdu na zachód przez osoby objęte ochroną czasową?

Obywatele Ukrainy objęci są tzw. ruchem bezwizowym. W związku z tym Państwa Członkowskie podjęły decyzję, aby osoby objęte ochroną czasową, które otrzymały już dokumenty potwierdzające korzystanie z niej w danym Państwie mogły poruszać się po terytorium Unii Europejskiej przez 90 w ciągu kolejnych 180 dni. Przed uzyskaniem dokumentów potwierdzających korzystanie z ochrony czasowej obywatele Ukrainy mogą przemieszczać się po Unii Europejskiej na tych samych zasadach, jeśli posiadają paszport biometryczny. Obywatele Ukrainy nie są zobowiązani do korzystania z ochrony czasowej na terytorium pierwszego Państwa Członkowskiego, do którego wjechali. Mogą oni wybrać gdzie chcą skorzystać z tej ochrony. Należy jednak pamiętać, że ze świadczeń oraz przywilejów związanych z ochroną czasową (legalna praca, świadczenia z opieki zdrowotnej etc.) można korzystać na terytorium tylko jednego państwa. Jeśli nie posiadasz paszportu biometrycznego, a chciałbyś udać się do innego kraju Unii Europejskiej i tam skorzystać z ochrony czasowej polecamy kontakt z ambasadą danego państw lub sprawdzenie informacji dostępnych na stronie tej ambasady.

WAŻNE! Obecnie poszczególne państwa zezwalają na wjazd obywateli Ukrainy i osób objętych ochroną czasową w związku z inwazją na Ukrainę, niezależnie od posiadanych przez nie dokumentów. Takim państwem są np. Niemcy [tutaj znajdziesz więcej informacji nt. wjazdu do tego kraju https://polen.diplo.de/pl-pl/04-news/-/2515786].