Jakie są możliwości wyjazdu na zachód przez osoby objęte ochroną czasową?

Jeśli mowa o obywatelach Ukrainy i ich małżonkach objętych tzw. specustawą, osoby te mogą poruszać się po obszarze Schengen w dwóch przypadkach:

  1. jeśli posiadają paszport biometryczny i nie wyczerpali jeszcze okresu 90 dni w ruchu bezwizowym w każdych kolejnych 180 dniach,
  2. posiadają dokument elektroczniny diia.pl oraz ważny dokument podróży- wówczas również mogą poruszać się po obszarze Schengen w okresie 90 dni w każdych kolejnych 180 dniach.

Obywatele krajów trzecich objęte ochroną czasową mogą poruszać się po obszarze Schengen (przez 90 dni w każdym 180-dniowym okresie), jeśli posiadają zaświadczenie Szefa UdsC o przysługującej im  ochronie czasowej i ważny dokument podróży.  

WAŻNE! Obecnie poszczególne państwa zezwalają na wjazd obywateli Ukrainy i osób objętych ochroną czasową w związku z inwazją na Ukrainę, niezależnie od posiadanych przez nie dokumentów.