Jakie są ułatwienia dla lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy?

Uchwalona ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju przewiduje specjalne ułatwienia dla lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy.

Ułatwienia dla lekarzy i lekarzy dentystów dotyczą tylko:

  • obywateli Ukrainy,
  • którzy uzyskali kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej (czyli w Ukrainie, ale także w innych państwach spoza UE).

Z ułatwień nie będą mogli zatem skorzystać lekarze i lekarze dentyści będący obywatelami państw trzecich, którzy uciekli z Ukrainy.

Obywatele Ukrainy mający kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty uzyskane poza UE będą mogli, licząc od dnia 24 lutego 2022 r., przez okres 18 miesięcy (niezależnie od

trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii), otrzymać zgodę na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty oraz mieć przyznane warunkowe prawo wykonywania zawodu w Polsce.

Obywatel Ukrainy będzie mógł otrzymać zgodę na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty, jeśli:

  • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty;
  • wykazuje nienaganną postawę etyczną i
  • posiada dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, dokumenty te nie wymajagą zalegalizowania ani apositlle.

By uzyskać zgodę na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty w Polsce, obywatel Ukrainy spełniający powyższe warunki będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek do Ministra Zdrowia.

Przyznane prawo wykonywania zawodu umożliwia pracę wyłącznie w podmiocie leczniczym. Po podjęciu takiej pracy obywatel Ukrainy będzie zobowiązany poinformować o tym fakcie Ministra Zdrowia w terminie 7 dni.

Ponadto, obywatel Ukrainy, który posiada zgodę na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty oraz warunkowe prawo wykonywania tych zawodów

w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, będzie mógł pracować poza podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19, nawet po zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego oraz zniesienia stanu epidemii.

Ustawa wprowadza także odrębne zasady wykonywania pracy dla lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego i pielęgniarek.

Szczegółowe informacje dotyczące ułatwień i procedur dla kadry medycznej znajdują się pod linkiem https://www.gov.pl/web/zdrowie/jestes-lekarzem-lub-lekarzem-dentysta

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583)Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 7 ust. 2a, 9-14, 17-22 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 790 z późn. zm.), dostępna tu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970280152/U/D19970152Lj.pdf