Jakie są zasady legalizacji pobytu obywateli Ukrainy, którzy nie mają ważnych dokumentów, a są w Polsce od jakiegoś czasu (sprzed wojny).

Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce bez ważnych dokumentów powinni jak najszybciej zgłosić się do organizacji udzielającej porad prawnych cudzoziemcom w celu uzyskania indywidualnej porady prawnej. W chwili obecnej władze Polski deklarują zawieszenie deportacji do Ukrainy.