Jakie są zasady wjazdu do Niemiec?

Aktualizacja: 14.06.2023

Ambasada Niemiec informuje o nowych zasadach wjazdu na terytorium Niemiec dla osób uciekających przed konfliktem w Ukrainie.

Wjechać do Niemiec mogą obywatele Ukrainy niezależnie od posiadanych dokumentów. Ważne, aby osoby te przed dniem 24 lutego 2022 r. miały w Ukrainie swoje miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu (nawet jeśli czasowo przebywały poza terytorium Ukrainy). Powyższe dotyczy także osób objętych ochroną międzynarodową na terytorium Ukrainy.

Obywatele państw trzecich, którzy przebywali w Ukrainie w dniu 24 lutego również mogą wjeżdżać do Niemiec bez konieczności uzyskania wizy.

Zasady te obowiązują do 29 sierpnia 2023 r. Podkreślić należy, że 90-dniowe zwolnienie z wymogu posiadania ważnego zezwolenia na pobyt dotyczy tylko pierwszego wjazdu jako uchodźca wojenny z Ukrainy

Osoby objęte ochroną czasową będą mogły z niej skorzystać także na terenie Niemiec.Więcej szczegółów dostępnych bezpośrednio na stronie ambasady: https://polen.diplo.de/pl-pl/-/2515786