Jakie są zasady wjazdu do Niemiec?

Aktualizacja: 01.02.2023

Ambasada Niemiec informuje o nowych zasadach wjazdu na terytorium Niemiec dla osób uciekających przed konfliktem w Ukrainie.
Wjechać do Niemiec mogą obywatele Ukrainy niezależnie od posiadanych dokumentów. Ważne, aby osoby te przed dniem 24 lutego 2022 r. miały w Ukrainie swoje miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu (nawet jeśli czasowo przebywały poza terytorium Ukrainy). Powyższe dotyczy także osób objętych ochroną międzynarodową na terytorium Ukrainy.
Obywatele państw trzecich, którzy przebywali w Ukrainie w dniu 24 lutego również mogą wjeżdżać do Niemiec bez konieczności uzyskania wizy.
Zasady te obowiązują do 31 maja 2023 r. Podkreślić należy, że 90-dniowe zwolnienie z wymogu posiadania ważnego zezwolenia na pobyt dotyczy tylko pierwszego wjazdu jako uchodźca wojenny z Ukrainy
Osoby objęte ochroną czasową będą mogły z niej skorzystać także na terenie Niemiec.
Więcej szczegółów dostępnych bezpośrednio na stronie ambasady: https://polen.diplo.de/pl-pl/-/2515786

W związku ze zmianami specustawy podpisanymi dnia 25.01.2023 jesteśmy w trakcie AKTUALIZOWANIA treści portalu. Niektóre treści mogą być nieaktualne.

У зв’язку зі змінами до спецзакону про біженців з України, підписаного 25.01.2023 ми перебуваємо в процесі ОНОВЛЕННЯ контенту нашого порталу, тому на даний момент. деяка інформація може бути неактуальною.

Due to the amendments to the special act signed on 25.01.2023 we are in the process of UPDATING the content of the portal. Some content may be out of date.