Jeśli sytuacja bezpieczeństwa się zmieni, czy mogę wrócić do Ukrainy?

Tak. Pamiętaj jednak, że: w chwili kiedy składasz wniosek o udzielenie Ci ochrony międzynarodowej w Polsce zobowiązany(a) jesteś do oddania swojego paszportu do depozytu Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców. Oznacza to, że jeśli postanowisz wrócić do Ukrainy w trakcie oczekiwania na decyzję w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, zanim odbierzesz paszport będziesz musiał(a) oczekiwać na wydanie decyzji w sprawie udzielenia ochrony/odmowy udzielenia ochrony lub umorzenia (zakończenia na Twój wniosek lub z urzędu) postępowania w sprawie. 

Jeśli wrócisz do kraju pochodzenia po nadaniu Ci statusu uchodźcy/ udzieleniu ochrony w Polsce, polski Urząd ds. Cudzoziemców z urzędu rozpocznie postępowanie w sprawie pozbawienia Cię takiej ochrony (zakładając, że – skoro dobrowolnie wyjechałe(a)ś do kraju pochodzenia – to znaczy, że nie potrzebujesz już ochrony przed jego władzami).