Jeśli sytuacja bezpieczeństwa się zmieni, czy mogę wrócić do Ukrainy?

Tak. Pamiętaj jednak, że: w chwili kiedy składasz wniosek o udzielenie Ci ochrony międzynarodowej w Polsce zobowiązany(a) jesteś do oddania swojego paszportu do depozytu Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców. Oznacza to, że jeśli postanowisz wrócić do Ukrainy w trakcie oczekiwania na decyzję w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, zanim odbierzesz paszport będziesz musiał(a) oczekiwać na wydanie decyzji w sprawie udzielenia ochrony/odmowy udzielenia ochrony lub umorzenia (zakończenia na Twój wniosek lub z urzędu) postępowania w sprawie. 

Jeśli wrócisz do kraju pochodzenia po nadaniu Ci statusu uchodźcy/ udzieleniu ochrony w Polsce, polski Urząd ds. Cudzoziemców z urzędu rozpocznie postępowanie w sprawie pozbawienia Cię takiej ochrony (zakładając, że – skoro dobrowolnie wyjechałe(a)ś do kraju pochodzenia – to znaczy, że nie potrzebujesz już ochrony przed jego władzami).

W związku ze zmianami specustawy podpisanymi dnia 25.01.2023 jesteśmy w trakcie AKTUALIZOWANIA treści portalu. Niektóre treści mogą być nieaktualne.

У зв’язку зі змінами до спецзакону про біженців з України, підписаного 25.01.2023 ми перебуваємо в процесі ОНОВЛЕННЯ контенту нашого порталу, тому на даний момент. деяка інформація може бути неактуальною.

Due to the amendments to the special act signed on 25.01.2023 we are in the process of UPDATING the content of the portal. Some content may be out of date.