Jestem obywatelem Rosji. Obecnie jestem w Polsce. Jestem zobowiązany do wojska i pozostaje w rezerwie w mojej ojczyźnie. Czy mogę prosić o uzyskanie azylu politycznego?

Jeśli przebywa Pan w Polsce na podstawie wizy to ma Pan możliwość złożenia wniosku o pobyt czasowy: https://migrant.wsc.mazowieckie.pl/pl/procedury/zezwolenie-na-pobyt-czasowy

Ta forma legalizacji pobytu wydaje się być pewniejsza. Oczywiście ma Pan prawo złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej proszę mieć jednak na uwadze, że 

– sam fakt powołania do służby wojskowej nie jest wystarczający 

– co do zasady cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju. Aby powołanie do służby wojskowej mogło być uznane za prześladowanie niezbędne jest wykazanie, że jednostka, do której został Pan powołany, dopuszcza się zbrodni wojennych. 

W uproszczeniu – otrzymanie ochrony międzynarodowej w Polsce jest trudne, a odsetek pozytywnych decyzji jest niewielki. 

W związku z tym jeżeli ma Pan możliwość zalegalizowania pobytu w formie zezwolenia na pobyt czasowy doradzamy tę opcję.