Jestem obywatelem Rosji. Obecnie jestem w Polsce. Jestem zobowiązany do wojska i pozostaje w rezerwie w mojej ojczyźnie. Czy mogę prosić o uzyskanie azylu politycznego?

Jeśli przebywa Pan w Polsce na podstawie wizy to ma Pan możliwość złożenia wniosku o pobyt czasowy- https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zezwolenia-na-pobyt2

Ta forma legalizacji pobytu wydaje się być pewniejsza. Oczywiście ma Pan prawo złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej proszę mieć jednak na uwadze, że 

– sam fakt powołania do służby wojskowej nie jest wystarczający 

– co do zasady cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju. Aby powołanie do służby wojskowej mogło być uznane za prześladowanie niezbędne jest wykazanie, że jednostka, do której został Pan powołany, dopuszcza się zbrodni wojennych. 

W uproszczeniu – otrzymanie ochrony międzynarodowej w Polsce jest trudne, a odsetek pozytywnych decyzji jest niewielki. 

W związku z tym jeżeli ma Pan możliwość zalegalizowania pobytu w formie zezwolenia na pobyt czasowy doradzamy tę opcję.

W związku ze zmianami specustawy podpisanymi dnia 25.01.2023 jesteśmy w trakcie AKTUALIZOWANIA treści portalu. Niektóre treści mogą być nieaktualne.

У зв’язку зі змінами до спецзакону про біженців з України, підписаного 25.01.2023 ми перебуваємо в процесі ОНОВЛЕННЯ контенту нашого порталу, тому на даний момент. деяка інформація може бути неактуальною.

Due to the amendments to the special act signed on 25.01.2023 we are in the process of UPDATING the content of the portal. Some content may be out of date.