Jestem obywatelem Ukrainy, mieszkam w Hiszpanii. Chcę teraz przeprowadzić się do Polski, wjadę na ruchu bezwizowym. W jaki sposób legalizować swój pobyt oraz pracę, skoro nie obejmie mnie specustawa?

Obywatele Ukrainy, którzy opuścili terytorium Ukrainy przed 24 lutym 2022 r. w zakresie legalizacji pobytu nie są objęci działaniem ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: specustawa). W ich przypadku znajdują zastosowanie ogólne regulacje prawne przewidziane dla wszystkich cudzoziemców chcących uzyskać zezwolenie na pobyt, a zawarte w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Zgodnie z tą ustawą cudzoziemcy chcący uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polskij ze względu na wykonywanie pracy wnoszą wnioski w tej sprawie do wojewody właściwego ze względu na ich miejsce pobytu najpóźniej w ostatnim dniu ich legalnego pobytu.

Warto dodać, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 specustawy, mimo że obywatele Ukrainy, którzy opuścili Ukrainę przed 24 lutym 2022 r. nie są objęci działaniem specustawy w zakresie legalizacji pobytu, mogą legalnie wykonywać pracę, tak samo jako obywatele Ukrainy objęci działaniem specustawy, czyli przy umowie zawiadomienia urzędu pracy przez pracodawcę o zamiarze powierzenia im wykonywania pracy.