Jestem obywatelką/em Ukrainy i zamierzam zacząć pracować w Polsce. Czy muszę wyrobić w tym celu PESEL? Uzyskać NIP? Jeśli tak, to jakich i jak to zrobić?

Każdy obywatel/ka Ukrainy, która przebywa w Polsce legalnie może zostać zatrudniona, nie ma więc obowiązku uzyskania najpierw numeru PESEL. Zarówno osoby, które posiadają zezwolenie pobytowe, jak i obywatele Ukrainy, którzy wjechali do Polski po 24 lutego (nawet jeśli nie wyrobili jeszcze nr PESEL), mogą zostać zatrudnieni na uproszczonych zasadach. Wystarczy, że w ciągu 14 dni od daty podjęcia pracy pracodawca poinformuje o tym fakcie właściwy powiatowy urząd pracy – właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy. Pracodawca zawiadamia urząd elektronicznie na portalu praca.gov.pl.