Jestem obywatelką Ukrainy, otrzymałam PESEL UKR i benefity socjalne. Wyjechałam do UA jednak po 2 miesiącach powróciłam do Polski. Odnowiłam status UKR, Czy mam mam prawo ponownie złożyć wniosek 500+?

Aktualizacja: 30.01.2023

Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go uprawnienia do uznania jego pobytu w Polsce za legalny na mocy Specustawy, a co za tym idzie, do korzystania ze świadczeń przyznanych na mocy Specustawy.

Zgodnie jednak ze stanowiskiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „obywatele Ukrainy, którzy zadeklarowali w jakimkolwiek momencie ewakuację z Ukrainy mogą, w okresie 18 miesięcy od 24 lutego br., swobodnie wyjeżdżać z Polski i każdy ich ponowny wjazd w tym czasie będzie legalny, niezależnie od innych, posiadanych uprawnień, w tym wynikających z ruchu bezwizowego czy posiadanej wizy”.

Oznacza to, że kolejny wjazd do Polski, choćby po upływie 1 miesiąca, ponownie daje uprawnienia wynikające ze Specustawy, o ile następuje z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Potwierdza to także przywrócenie statusu UKR w bazie PESEL.

Dlatego ocenia się, że cudzoziemiec może ponownie ubiegać się o świadczenia, o których mowa w Specustawie, gdy ponownie zostaje objęty ochroną przewidzianą przez Specustawę.