Jestem obywatelką Ukrainy, otrzymałam PESEL UKR i benefity socjalne. Wyjechałam do UA jednak po 2 miesiącach powróciłam do Polski. Odnowiłam status UKR, Czy mam mam prawo ponownie złożyć wniosek 500+?

Aktualizacja: 30.01.2023

Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go uprawnienia do uznania jego pobytu w Polsce za legalny na mocy Specustawy, a co za tym idzie, do korzystania ze świadczeń przyznanych na mocy Specustawy.

Zgodnie jednak ze stanowiskiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „obywatele Ukrainy, którzy zadeklarowali w jakimkolwiek momencie ewakuację z Ukrainy mogą, w okresie 18 miesięcy od 24 lutego br., swobodnie wyjeżdżać z Polski i każdy ich ponowny wjazd w tym czasie będzie legalny, niezależnie od innych, posiadanych uprawnień, w tym wynikających z ruchu bezwizowego czy posiadanej wizy”.

Oznacza to, że kolejny wjazd do Polski, choćby po upływie 1 miesiąca, ponownie daje uprawnienia wynikające ze Specustawy, o ile następuje z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Potwierdza to także przywrócenie statusu UKR w bazie PESEL.

Dlatego ocenia się, że cudzoziemiec może ponownie ubiegać się o świadczenia, o których mowa w Specustawie, gdy ponownie zostaje objęty ochroną przewidzianą przez Specustawę.

W związku ze zmianami specustawy podpisanymi dnia 25.01.2023 jesteśmy w trakcie AKTUALIZOWANIA treści portalu. Niektóre treści mogą być nieaktualne.

У зв’язку зі змінами до спецзакону про біженців з України, підписаного 25.01.2023 ми перебуваємо в процесі ОНОВЛЕННЯ контенту нашого порталу, тому на даний момент. деяка інформація може бути неактуальною.

Due to the amendments to the special act signed on 25.01.2023 we are in the process of UPDATING the content of the portal. Some content may be out of date.