Jestem obywatelką Ukrainy, mam PESEL UKR. Wyjechałam do UA jednak po 2 miesiącach wróciłam do Polski. Odnowiłam status UKR. Czy mam mam prawo ponownie złożyć wniosek o 800+?

Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 30 dni pozbawia go uprawnienia do uznania jego pobytu w Polsce za legalny na mocy Specustawy, a co za tym idzie, do korzystania ze świadczeń przyznanych na mocy Specustawy.

Ponowny wjazd do Polski po upływie okresu 2 miesięcy powoduje objęcie obywatelki Ukrainy ochroną i daje podstawę do ubiegania się o świadczenia, pod warunkiem zadeklarowania podczas przekraczania granicy, że przyjazd do Polski ma związek z poszukiwaniem ochrony przed trwającym konfliktem zbrojnym.

Po przyjeździe do Polski należy zwrócić się do organu gminy, aby upewnić się, że doszło do przywrócenia statusu UKR w bazie PESEL.