Jestem polską wolontariuszką, poznałam dziewczynkę z Ukrainy, która jest tu zupełnie sama. Chciałabym się nią zaopiekować, co muszę zrobić?

Obywatele polscy, którzy chcą przyjąć pod opiekę dziecko uchodźcze, muszą przejść „standardowe” procedury dotyczące zakładania rodzinnej pieczy zastępczej. Należy zgłosić się do właściwego dla swojego miejsca pobytu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które „zarejestruje” dziecko w systemie pieczy zastępczej w Polsce, a jednocześnie pokieruje opiekuna w dalszych działaniach, czyli skieruje na szkolenie oraz przeprowadzi tzw. kwalifikację (sprawdzi warunki mieszkaniowe, predyspozycje do opieki nad dziećmi itp.). Jednak, gdy chcesz przejąć opiekę tymczasowo, sąd może ustanowić Cię rodzicem zastępczym dla dziecka na okres do 6 miesięcy bez przejścia szkolenia. Jeśli chcesz przejąć też prawną opiekę nad dzieckiem, musisz wystąpić do sądu rodzinnego Waszego miejsca zamieszkania z takim wnioskiem. Specustawa umożliwia ustanowienie przez sąd tzw. opiekuna tymczasowego dla dzieci (które spełniają warunki z ustawy, czyli przeszły przez granicę ukraińsko-polską od 24 lutego 2022 r. i są obywatelami Ukrainy). Opiekun taki będzie miał uprawnienia zbliżone do opiekuna prawnego, będzie jednak pod kontrolą OPS lub innej jednostki samorządowej, a na część decyzji w ważniejszych sprawach dziecka będzie musiał uzyskać zgodę sądu.